DISCLAIMER

De rapportages van Geodatashop conformeren zich aan de AVG wetgeving. Voor het samenstellen van dit rapport stelt Geodatashop informatie samen uit openbare registers zoals van gemeenten, Kadaster, KVK, CBS, het Waardeloket en daarop gebaseerde modellen.

De informatie in Geodatashop rapporten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is bekend dat de gebruikte databronnen incidenteel foutieve gegevens bevatten. Deze zullen derhalve ook in Geodatashop rapportages voorkomen. Ook bij het samenstellen van databronnen kunnen (schijnbare) tegenstrijdigheden ontstaan. Onvolkomenheden in rapporten zijn daarom nooit uit te sluiten. Geodatashop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die direct of indirect voortkomt uit foutieve gegevens in de rapporten. Aan het gebruik van gegevens uit dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit rapport mag niet digitaal of uitgeprint worden vermenigvuldigd en gedistribueerd naar derden zonder toestemming van Geodatashop.nl.

Geodatashop is een initiatief van SPOTinfo en RTM Business. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@geodatashop.nl.