Digitale geodata

Onderbouwd inzicht in ruimtelijke objecten (bijv. gebouwen, wegen) en gebieden (buurten, woonplaatsen, projectontwikkelingsgebieden) vergt vaak complexe rekenanalyse in toepassingen voor Geografische informatie, de zogenoemde GIS-systemen. Daarvoor is GIS-data nodig over een variëteit aan onderwerpen: begroeid en onbegroeid terrein; wegen; infrastructurele kunstwerken; bebouwing; terreininrichting; straatmeubilair; snelste routeberekening, enzovoorts.

Het aanbod van Geodata

De overheid heeft dergelijke ruimtelijke informatie in het algemeen goed geregistreerd, maar georganiseerd in vele losse registraties die onderling moeilijk met elkaar in samenhang te brengen zijn. De juiste geodata vinden voor een specifiek gebied is tijdrovend en foutgevoelig. Geodatashop biedt een groeiend aanbod aan specifieke geodata sets over de genoemde thema’s in één keer bijeen. Dankzij ons slimme gebiedsselectietool, waarmee elk gewenst gebied met de vrije hand kan worden getekend, worden alleen kosten in rekening gebracht voor het gewenste gebied. Dit in tegenstelling tot registraties van de overheid, die je vaak gelijk voor heel Nederland moet downloaden.

Welke overheidsregistraties zijn als geodata te bestellen? Allereerst uiteraard de wettelijke basisregistraties zoals de BAG (adressen en gebouwen), de BRK (kadastrale percelen), de BGT (grootschalige topografie), de BRT (kleinschalige topografie) en de bestemmingsplannen. Maar ook themagerichte geodata zoals de telecom antennes, het elektranetwerk, de kinderopvang, de overheidslocaties, de rijksmonumenten en de publieksvoorzieningen zijn beschikbaar. Daarnaast biedt Geodatashop enkele speciaal verrijkte samengestelde datasets waarin veel gegevens uit bovenstaande registraties in de juiste context bijeen zijn gebracht: de SPOTinfo Vastgoed geodataset (60 kenmerken per pand) en de SPOTinfo Mozaïek geodataset, waarin 160 kenmerken voor elke hectare in Nederland te vinden zijn.

Hoe wordt geodata aangeleverd?

De bestelde Geodata komt beschikbaar als Geopackage, het standaardformaat voor geodata dat in alle gangbare GIS-tools te gebruiken is. In de toekomst zal het aanbod aan geodatasets en formaten verder worden uitgebreid. Ook is denkbaar dat in de toekomst stijlbestanden worden toegevoegd aan het aanbod zodat de geodata direct in herkenbare kleuren te gebruiken is op de kaart in het betreffende GIS-tool.
De Geodatashop geodata wordt ingewonnen uit de beste registraties van de overheid. Deze databronnen kunnen echter incidenteel zelf nog onjuiste gegevens bevatten. Daarom kan het gebeuren dat ook Geodatashop geodatasets nog af en toe een fout bevatten. Aan het gebruik van Geodatashop geodatasets kunnen geen rechten worden ontleend. Lees daarom altijd eerst de disclaimer op onze website.

Geografische locaties van de telecom antennes in Nederland, van GSM t/m 5G/LTE. Met hoogte van antenne-installatie. Zonder namen van telecom aanbieders.

Geodata

BAG 2.0

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Bevat wettelijk vastgelegde informatie over panden, ligplaatsen en standplaatsen met hun verblijfsobjecten en nummeraanduidingen. Tevens openbare ruimtes en woonplaatsen. Verstrekker: Kadaster. Maandelijks actueel.

Duiding van de door het bevoegd gezag geregistreerde bestemmingsplannen, inclusief enkel- en dubbelbestemmingen en bouwvlakken, met functieaanduidingen en maatvoering. Maandelijks actueel.

Geodata

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie, de meest gedetailleerde topografie van de openbare ruimte, beheerd door de Bevoegde gezagen. Verstrekker: Kadaster. Bevat 25 tabellen variërend van terrein, wegen, water, gebouwen tot inrichtingselementen.

Geodata

Bomen

Locaties van bomenkruinen en bomenstammen binnen het geselecteerde gebied, volgens de NEO satellietgegevens, maximaal 2 maanden oud.

Geodata

Bushaltes

Exacte locaties van de bushaltes in Nederland in Rijksdriehoeksstelsel. Maandelijks actueel.

Locaties waar potentieel voor korte termijn grotere groepen slachtoffers van crises kunnen worden opgevangen, zoals sporthallen (géén AZC's). Let op: deze locaties zijn indicatief, niet door bevoegd gezag als zodanig aangewezen.

Geodata

Elektranet

Stations en verbindingen voor middenspanning en laagspanning, alle netbeheerders, jaarlijks geactualiseerd.

Exacte locaties van terreinen die door het bevoegd gezag zijn aangewezen als evenemententerrein. Zonder actuele agenda van evenementen. Jaarlijks bijgewerkt.

Exacte locaties van de groene hectometerbordjes langs snelwegen en sommige provinciale wegen. Met nummeraanduiding. Maandelijks actueel.

Digitale Kadastrale Kaart (versie 4), met aanduiding van alle perceelgrenzen in Nederland zoals geadministreerd door het Kadaster. Inclusief pandcontouren en openbareruimte labels. Géén eigendoms- of aktegegevens.

Geodata

Kinderopvang

Exacte locaties van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, zoals geregistreerd door Bureau DUO van het Ministerie van OC&W. Maandelijks bijgewerkt.

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Digitale geodata

Onderbouwd inzicht in ruimtelijke objecten (bijv. gebouwen, wegen) en gebieden (buurten, woonplaatsen, projectontwikkelingsgebieden) vergt vaak complexe rekenanalyse in toepassingen voor Geografische informatie, de zogenoemde GIS-systemen. Daarvoor is GIS-data nodig over een variëteit aan onderwerpen: begroeid en onbegroeid terrein; wegen; infrastructurele kunstwerken; bebouwing; terreininrichting; straatmeubilair; snelste routeberekening, enzovoorts.

Het aanbod van Geodata

De overheid heeft dergelijke ruimtelijke informatie in het algemeen goed geregistreerd, maar georganiseerd in vele losse registraties die onderling moeilijk met elkaar in samenhang te brengen zijn. De juiste geodata vinden voor een specifiek gebied is tijdrovend en foutgevoelig. Geodatashop biedt een groeiend aanbod aan specifieke geodata sets over de genoemde thema’s in één keer bijeen. Dankzij ons slimme gebiedsselectietool, waarmee elk gewenst gebied met de vrije hand kan worden getekend, worden alleen kosten in rekening gebracht voor het gewenste gebied. Dit in tegenstelling tot registraties van de overheid, die je vaak gelijk voor heel Nederland moet downloaden.

Welke overheidsregistraties zijn als geodata te bestellen? Allereerst uiteraard de wettelijke basisregistraties zoals de BAG (adressen en gebouwen), de BRK (kadastrale percelen), de BGT (grootschalige topografie), de BRT (kleinschalige topografie) en de bestemmingsplannen. Maar ook themagerichte geodata zoals de telecom antennes, het elektranetwerk, de kinderopvang, de overheidslocaties, de rijksmonumenten en de publieksvoorzieningen zijn beschikbaar. Daarnaast biedt Geodatashop enkele speciaal verrijkte samengestelde datasets waarin veel gegevens uit bovenstaande registraties in de juiste context bijeen zijn gebracht: de SPOTinfo Vastgoed geodataset (60 kenmerken per pand) en de SPOTinfo Mozaïek geodataset, waarin 160 kenmerken voor elke hectare in Nederland te vinden zijn.

Hoe wordt geodata aangeleverd?

De bestelde Geodata komt beschikbaar als Geopackage, het standaardformaat voor geodata dat in alle gangbare GIS-tools te gebruiken is. In de toekomst zal het aanbod aan geodatasets en formaten verder worden uitgebreid. Ook is denkbaar dat in de toekomst stijlbestanden worden toegevoegd aan het aanbod zodat de geodata direct in herkenbare kleuren te gebruiken is op de kaart in het betreffende GIS-tool.
De Geodatashop geodata wordt ingewonnen uit de beste registraties van de overheid. Deze databronnen kunnen echter incidenteel zelf nog onjuiste gegevens bevatten. Daarom kan het gebeuren dat ook Geodatashop geodatasets nog af en toe een fout bevatten. Aan het gebruik van Geodatashop geodatasets kunnen geen rechten worden ontleend. Lees daarom altijd eerst de disclaimer op onze website.