BAG 2.0

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Bevat wettelijk vastgelegde informatie over panden, ligplaatsen en standplaatsen met hun verblijfsobjecten en nummeraanduidingen. Tevens openbare ruimtes en woonplaatsen. Verstrekker: Kadaster. Maandelijks actueel.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 7,65 per 1000 stuks

 9,26 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

De Nederlandse overheid beheert een heel stelsel aan basisregistraties over de ruimtelijke omgeving. Deze bevatten zogenoemde authentieke gegevens over de ruimte, waar alle overheden die iets in de ruimtelijke omgeving doen, gebruik van moeten maken. Eén van die basisregistraties is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, kortweg de BAG. De gemeenten registreren in de BAG gegevens over alle gebouwde objecten op hun grondgebied de Stelselcatalogus bijgehouden moeten worden. Die definitie wijzigt af en toe: waar bijvoorbeeld grote windturbines vroeger geen BAG objecten waren, zijn ze dat tegenwoordig wel (vanaf een bepaalde grootte). Verder moet een gebouw wel grondgebonden zijn (niet verplaatsbaar) en moet het afsluitbaar zijn. Naast gebouwen vind je ook de ligplaatsen voor boten en de standplaatsen voor woonwagens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

De BAG bevat daarnaast ook de definitie van alle 2500 woonplaatsen (met hun grenzen) in Nederland, en ook lijsten met zogenoemde openbare ruimtes (vaak wegennamen). Ook de postcodes zijn allemaal geregistreerd in de BAG. Het is dus bijvoorbeeld met de BAG goed in kaart te brengen hoeveel adressen er een bepaalde postcode hebben. Dit maakt de BAG tot de centrale overheidsbron voor alle informatiebehoefte over gebouwde objecten, voor zover ze aan de definitie van de BAG voldoen.

Van elk gebouw (in de BAG ‘pand’ genaamd) vind je in de BAG niet alleen de exacte pandcontour, maar ook welke verblijfsobjecten er in geregistreerd zijn (als stippen) en welke adressen (of nevenadressen) daarbij behoren. Voor elk verblijfsobject wordt geregistreerd welke gebruiksfuncties van toepassing zijn (De BAG kent er 11). Bij woningen beperkt zich dat vaak tot ‘woonfunctie’, maar bij grote complexe gebouwen zoals winkelcentra en stadions kunnen al snel vele andere gebruiksfuncties in beeld komen, zoals ‘winkelfunctie’, ‘bijeenkomstfunctie’, ‘kantoorfunctie’, en ‘sportfunctie’.

Er zijn ook zaken niet te vinden in de BAG, bijvoorbeeld het aantal bouwlagen; de locatie van de voordeuren, en of er doelgroepen zoals bejaarden wonen. Geodatashop heeft dergelijke informatie beschikbaar in de speciale dataset “SPOTinfo Vastgoed”, ook te selecteren bij de selectie van een gebied in de kaartviewer op Geodatashop.nl.

In de BAG is sinds ongeveer 2013 ook historie van gebouwen te vinden. Niet alleen is de pandstatus van een BAG pand te filteren op waarden zoals ‘bouwvergunning verleend’ en ‘sloopvergunning verleend’, maar er is ook in te achterhalen op welke (inmiddels gesloopte) panden er in het verleden ooit zijn geregistreerd in het uittreksel basisregistratie. Dat maakt het uittreksel basisregistratie interessant voor business intelligence analyses.

Voor vele toepassingen die iets met ruimtelijke analyses doen, bijvoorbeeld vanuit de Omgevingswet, is de BAG niet meer weg te denken. De BAG data is alleen niet makkelijk bruikbaar in toepassingen voor ruimtelijke data (GIS tools). Het vereist veel kennis om het uittreksel basisregistratie data goed bruikbaar te krijgen voor allerlei toepassingen in bouwopgave, energietransitie, stedelijke ontwikkeling, veiligheid en omgevingswet. De Geodatashop BAG geopackage helpt daarbij.

De BAG Geopackages via Geodatashop.nl zijn maandelijks actueel, dus de data is maximaal een maand oud. Meer weten over de BAG geopackages van Geodatashop? Neem gerust contact met ons op.