BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie, de meest gedetailleerde topografie van de openbare ruimte, beheerd door de Bevoegde gezagen. Verstrekker: Kadaster. Bevat 25 tabellen variërend van terrein, wegen, water, gebouwen tot inrichtingselementen.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 12,20 per 1000 stuks

 14,76 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Een BGT kaart is afgeleid van de “Basisregistratie Grootschalige Topografie” die de Nederlandse overheid aanbiedt. “Grootschalig” wil zeggen op een grote schaal, dus ver ingezoomd op de BGT kaart. De BGT is opgezet om de bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksinstanties) een ruimtelijke basis te bieden voor het bijhouden van hoe ze hun grondgebied inrichten. Dus: waar heeft de gemeente de groenvoorzieningen, de lantaarnpalen, de putdeksels, de te onderhouden bomen, de rotondes, de verkeersborden, de verkeersdrempels, enzovoorts? Vooral voor het plannen van onderhoudswerkzaamheden is de BGT kaart een belangrijke bron geworden. Maar door de fijne detaillering wordt de BGT  ook steeds vaker voor andere beleidsterreinen ingezet, waaronder de woningbouwopgave, veiligheid, gezond leven, bereikbaarheid, enzovoorts.

Welke topografie uit de leefomgeving is te vinden op de BGT kaart? De BGT kent meer dan 30 thema’s, waaronder de het begroeide en onbegroeide terrein; alle wegdelen; borden, bakken, kasten, palen, putdeksels, sensoren, straatmeubilair, vegetatieobjecten (bomen) en masten. Daarnaast ook alle pandcontouren (op maaiveldniveau, de BAG bevat het bovenaanzicht, wat niet altijd hetzelfde is, denk aan gebouwen die op palen staan), de waterdelen, bruggen, tunnels, steigers, muren enzovoorts. Daarnaast bevat de BGT kaart ook enkele functionele gebieden, maar die laatste zijn rijker opgenomen in de BRT/Top10NL.

Er is ook topografie die niet te vinden is in de BGT kaart. Zo bevat de BGT kaart geen wegenlijnen, en namen van straten en wegen zijn slechts incidenteel als puntjes opgenomen. Ook bevat de BGT kaart geen namen van panden en wateren, en is de betekenis van inrichtingselementen beperkt opgenomen: zo zie je wel waar een verkeersbord staat, maar niet wat het bord precies toont of betekent. Wél bevat de BGT vaak het type wegdek: is het asfalt, zijn het klinkers, of half verharde gravel? Het is dus goed om eerst de BGT inhoud te leren kennen alvorens er mee aan de slag te gaan.

De BGT kaart bevat een grote rijkdom aan ruimtelijke informatie, maar het is helaas niet makkelijk om de BGT in te lezen en te gebruiken. Een ruimtelijk analist moet ten eerste op de hoogte zijn van het onderliggende informatiemodel (IM-Geo), en kan er pas mee werken als het dataformaat wat de overheid ter beschikking stelt, goed wordt begrepen. De Geodatashop BGT geopackages helpen daarbij. Teken eenvoudigweg het interessegebied op de kaart in Geodatashop, en bestel en download de Geopackage. Die is bruikbaar in alle gangbare GIS tools. De Geopackage bevat 37 tabellen met de beschreven ruimtelijke elementen, van borden tot waterinrichtingselementen.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd