Kinderopvang

Exacte locaties van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, zoals geregistreerd door Bureau DUO van het Ministerie van OC&W. Maandelijks bijgewerkt.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 0,60 per stuk

 0,73 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

De locaties van de kinderopvang en gastoudergezinnen in Nederland worden landelijk dekkend bijgehouden door Bureau DUO van het Ministerie van OC&W. Iedereen is verplicht deze activiteiten bij bureau DUO te melden, en er zijn financiële geldstromen mee verbonden. Dat maakt het Landelijke Register Kinderopvang tot de meest betrouwbare databron over de locaties waar georganiseerde kinderopvang of gastouderopvang plaatsvindt. Bureau DUO werkt deze gegevens wekelijks bij en publiceert ze als een CSV bestand. Dat is wel goed in Excel in te lezen, maar niet makkelijk te plotten op een kaart, terwijl deze analyses wél van belang zijn voor een heel scala aan taken op het gebied van leefbaar wonen, fysieke veiligheid, bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling.

Geodatashop maakt het makkelijk om de actuele locaties in beeld te krijgen – letterlijk, op een kaartbeeld. Inclusief alle attributen/kenmerken die DUO bijhoudt: de naam van de locatie, het aantal kindplaatsen, het adres, de KVK gegevens (indien relevant), contactgegevens en datum van inschrijving in het LRK register. Het werkt eenvoudig: zoom op de kaart in naar het gewenste gebied, bestel en download de Kinderopvang Geopackage en gebruik deze direct in alle gangbare GIS tools. Bij Geodatashop zijn deze locaties altijd maandelijks actueel. Meer weten over de Kinderopvang Geopackage van Geodatashop? Neem gerust contact op.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.