Overeenkomst betreffende afname van producten op Kadasterinfo.com (Handelsnaam van Geodatashop.nl)

Versie: 0.1
Datum: 1 oktober 2023
Inlichtingen: info@geodatashop.nl

Bij Kadasterinfo streven we ernaar om accurate en volledige informatie te verschaffen. Echter, er zijn situaties waarin bepaalde data niet beschikbaar of beperkt is. Hieronder vindt u onze productvoorwaarden per type informatie.

Bestemmingsplannen

Let op: Publicatie van het bestemmingsplan is niet gegarandeerd.

Onze bestemmingsplannen worden gegenereerd op basis van officiële bronnen. Er kunnen situaties voorkomen waarin een bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar is omdat het door de betreffende gemeente nog niet is gedigitaliseerd. In dergelijke gevallen adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende gemeente om inzage te krijgen in het bestemmingsplan. Hoewel het rapport in deze situaties geen informatie over het bestemmingsplan bevat, kunnen wij geen restitutie aanbieden, aangezien er wel kosten zijn gemaakt om de beschikbare informatie te verzamelen en te verwerken.

 

Economische Activiteiten

Informatie over economische activiteiten is onderhevig aan beschikbaarheid vanuit officiële bronnen en kan in sommige gevallen incompleet zijn.

 

Eigendomsinformatie

Maximum Aantal Eigenaren

Bij een groot gebied van koopsommen wordt informatie over maximaal 20 eigenaren verstrekt. 

 

Kadastrale Informatie

Onbeschikbare Kadastrale Kaarten

In gevallen waarin een perceel nog niet is gemeten en/of verwerkt (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond of een verkocht gedeelte van een bestaand perceel), is er geen actueel uittreksel van de kadastrale kaart beschikbaar.

 

Koopsommen en WOZ Waarde

Beperkingen in Koopsom Informatie

  • De koopsom kan in bepaalde situaties niet bekend zijn, zoals bij overdrachten die nog niet hebben plaatsgevonden of verwerkt zijn, bij ontbreken van postcode en huisnummer in de akte, bij aankoop van een bouwkavel in nieuwbouw (eerste eigenaar), en in diverse andere specifieke situaties.
  • Indien de koopsom kleiner is dan € 5.000,– of hoger dan € 5.000.000,– is deze niet beschikbaar.
  • Voor overdrachten van vóór 1993 is de koopsom niet digitaal beschikbaar.

Onbekend Koopjaar

In enkele gevallen is het koopjaar niet bekend, zoals bij een splitsing van een perceel waarbij het koopjaar niet langer herleidbaar is tot één perceel.

Beperkingen in Oppervlakte Informatie

In sommige situaties is de oppervlakte niet beschikbaar, zoals bij appartementen, objecten met een bedrijfsfunctie, of deelpercelen.

 

Let op: Wij doen ons uiterste best om alle beschikbare informatie te verzamelen en te verwerken. Echter, door bovengenoemde beperkingen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie altijd volledig en beschikbaar is. Wij adviseren u om bij ontbrekende of incomplete informatie direct contact op te nemen met de betreffende gemeente of instantie. Restitutie op basis van onbeschikbare informatie is conform onze productvoorwaarden niet mogelijk.