Wat is een kadastrale kaart?

Een kadastrale kaart is een gedetailleerde grafische weergave van de grenzen en eigenschappen van percelen grond binnen een bepaald gebied, zoals een gemeente of een land. Het wordt vaak gebruikt door landmeters, vastgoedprofessionals, overheidsinstanties en particulieren om informatie te verkrijgen over de exacte locatie, grootte, vorm en eigendomsrechten van stukken grond.

Kadastrale kaarten bevatten vaak informatie zoals perceelnummers, kadastrale grenzen, kavelgrootte en nog veel meer. Kadastrale kaarten zijn een belangrijk instrument bij het beheren van onroerend goed, het oplossen van geschillen over eigendomsgrenzen en het uitvoeren van landregistratie en eigendomsoverdracht.

Welke informatie vindt u op een kadastrale kaart?

  • Unieke perceelnummers
  • Vastgestelde en voorlopige kadastrale grenzen
  • Bebouwing met huisnummer
  • Bebouwing groter dan 40 m2
  • Straatnamen en namen van waterlopen

Op de Kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Daarom biedt Geodatashop op basis van nauwkeurige GIS-bronnen een eigen Kadastrale maatvoerings-kaart met de maten in centimeters van de belangrijkste afstanden van de perceelgrenzen en eventueel de gebouwgrenzen binnen dat perceel.

Wat kan een kadastrale kaart voor u betekenen?

Een kadastrale kaart kan u waardevolle informatie verschaffen over een perceel grond, zoals de exacte locatie en grenzen van het perceel, de grootte ervan en nog overige details. Bij geodatashop zijn dit bijvoorbeeld kadastrale informatie, luchtfoto’s en nog veel meer. Met behulp van een kadastrale kaart kunt u de eigendomssituatie van een stuk grond verifiëren, de grenzen vaststellen en mogelijke geschillen over eigendomsgrenzen oplossen.

Daarnaast kan een kadastrale kaart ook nuttig zijn bij het plannen van bouwprojecten, het aanvragen van vergunningen, het uitvoeren van grondtransacties, het bepalen van de waarde van onroerend goed en het bijhouden van de eigendomsgeschiedenis. Kortom, een kadastrale kaart kan u waardevolle inzichten en juridische zekerheid bieden met betrekking tot de eigendomssituatie en kenmerken van een perceel grond.

Kadasterkaart online kopen

Geodatashop biedt de meest uitgebreide rapporten door het combineren van verschillende bronnen. We bieden een breed assortiment aan kadastrale informatie en rapporten. Naast een kadastraal maatvoerings-rapport (met daarin de Kadastrale kaart én onze eigen maatvoerings-kaart) biedt Geodatashop ook veel andere rapporten aan zoals eigendomsinformatie, WOZ-woningwaarde– of bestemmingsplan rapporten.

Informatie over adres opvragen?

Vraag makkelijk de informatie op over elk adres in Nederland.

Bekijk alle rapporten
Rapporten op geodatashop om woning info opvragen