Evenemententerreinen

Exacte locaties van terreinen die door het bevoegd gezag zijn aangewezen als evenemententerrein. Zonder actuele agenda van evenementen. Jaarlijks bijgewerkt.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 7,50 per stuk

 9,08 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Organisatoren van evenementen onderkennen heel goed het belang van ruimtelijk inzicht over een evenemententerreinen om een evenement vlekkeloos te laten verlopen: wat zijn de toevoer- en afvoerwegen, waar zijn de parkeervoorzieningen, hoe is het terrein het meest effectief in te delen? Dergelijk inzicht is niet alleen van belang voor de evenementenorganisator zelf, maar ook voor de vele partners die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering én nafase van een evenement. Dit betreft niet alleen ondernemingen, maar ook het bevoegd gezag, die bepaalde stukken grond formeel heeft aangewezen als evenemententerrein. Maar waar bevinden zich die stukken evenemententerreinen? Bij de voorbereiding van het organiseren van een evenement is dat vaak de eerste vraag die wordt gesteld.

Alleen bij Geodatashop.nl heb je direct het overzicht van alle aangewezen evenemententerreinen in het door jou gewenste gebied, inclusief de exacte begrenzing, de oppervlakte, de status, de naam (indien toegekend), het maximum aantal personen dat er nog veilig op kan worden toegelaten, en de woonplaats en gemeente-aanduiding (bevoegd gezag). Het werkt heel eenvoudig: markeer het door jou gewenste gebied, bestel en download de evenemententerreinen en laad ze direct zien in elk gangbaar GIS tool. Op Geodatashop is deze dataset elk jaar actueel. Meer weten over de evenemententerreinen Geopackage van Geodatashop? Neem gerust contact op.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.