Kadastrale percelen

Digitale Kadastrale Kaart (versie 4), met aanduiding van alle perceelgrenzen in Nederland zoals geadministreerd door het Kadaster. Inclusief pandcontouren en openbareruimte labels. Géén eigendoms- of aktegegevens.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 7,28 per 1000 stuks

 8,81 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Kadastrale percelen zijn afzonderlijke stukken grond die zijn geregistreerd in het kadaster, een openbare registratie van eigendom, oppervlakte en andere informatie over grond en gebouwen. Deze percelen worden vaak gebruikt om de eigendom van een stuk grond te beschrijven en te identificeren In Nederland heeft elk stukje grond een eigenaar. Het gehele Nederlandse grondgebied is op basis hiervan onderverdeeld in zogenoemde kadastrale percelen. Het Kadaster beheert de administratie van de kadastrale percelen, met name wie de eigenaar is, wat het eigendomsrecht is, welke akten daar bij horen, en wat de grenzen zijn van de kadastrale percelen. Hiertoe beheert het Kadaster de Basisregistratie Kadaster (BRK), waarvan het beheer bij wet is geregeld.

Om de kadastrale percelen te kunnen (ver)kopen is een notaris nodig. Daarbij moet inzicht zijn in de begrenzing van de kadastrale percelen en de contouren van het gebouw of de gebouwen die zich op het perceel bevinden. Daartoe dient de kadastrale kaart, tegenwoordig ook de digitale kadastrale kaart (DKK) genoemd. De DKK is voor iedereen in Nederland vrij beschikbaar; eigendomsgegevens en gegevens over akten niet.

De perceelgrenzen komen ongeveer overeen met erfscheidingen die men in de praktijk aantreft, maar niet altijd, en lang niet altijd exact. Ook is de geregistreerde perceeloppervlakte (in vierkante meters) niet altijd gelijk aan de perceeloppervlakte zoals een GIS pakket die kan bepalen aan de hand van de geregistreerde grenzen. Er zijn ook gevallen bekend van perceelgrenzen die op de kaart net door een gebouw lopen, terwijl dat in de praktijk niet de bedoeling is. De Kadastrale kaart is kortom slechts bedoeld als een benadering van de praktijk, die desalniettemin de officiële referentie is voor alle notariële werkzaamheden rondom de kadastrale percelen.

De Geodatashop Geopackage bevat naast de perceelbegrenzing ook de contouren van alle gebouwen op de kadastrale percelen, en tevens de aanduidingen van alle percelen en de adresnummeraanduidingen van alle panden. De Geopackage bevat géén gegevens over eigenaren, eigendomsrecht of akten. Met deze Geopackage is dus geen sprake van AVG-gevoelige gegevens. Meer weten over de kadastrale percelen Geopackage van Geodatashop? Neem gerust contact op.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.