Bestemmingsplannen

Duiding van de door het bevoegd gezag geregistreerde bestemmingsplannen, inclusief enkel- en dubbelbestemmingen en bouwvlakken, met functieaanduidingen en maatvoering. Maandelijks actueel.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 5,25 per km²

 6,35 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Wat mag waar in Nederland gebeuren met de ruimtelijke omgeving en de ruimtelijke plannen? De regelgeving daarover is visueel beschikbaar in de zogenoemde Bestemmingsplannen. Dit zijn documenten die besluiten bevatten over de bestemmingsplangebieden, de enkelbestemmingen, de dubbelbestemmingen, de bouwvlakken en de maatvoeringen van alle grondlocaties in de leefomgeving. De overheid stelt deze gegevens vooralsnog beschikbaar via het portaal “Ruimtelijke plannen”. De bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, rijksinstanties) houden de informatie in dit portaal voortdurend actueel. En dat moet ook wel, want initiatiefnemers willen weten of ze hun bouwplannen op die locatie wel mógen uitvoeren. Voor vraagstukken zoals de woningbouwopgave, de energietransitie, veiligheid en bereikbaarheid zijn de bestemmingsplannen onmisbaar.

Bestemmingsplannen, ook wel ruimtelijke plannen genoemd, zijn belangrijke instrumenten voor gemeenten en provincies om de ontwikkeling van hun gebieden te sturen. Deze plannen geven aan waar bepaalde activiteiten, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, of bedrijvigheid, zijn toegestaan. Hierdoor wordt voorkomen dat er ongewenste conflicten ontstaan tussen verschillende beheerders, gebruikers en bewoners van het gebied. Het opstellen van een bestemmingsplan is een intensief proces waarbij veel partijen betrokken zijn. Zo wordt er rekening gehouden met de wensen van inwoners, bedrijven, en andere belanghebbenden. Ook wordt er samengewerkt met andere overheden, zoals de provincie en het waterschap.

Het bevragen van het Ruimtelijke plannen portaal voor verwerking van de planinformatie in ruimtelijke analyses is echter nog niet zo eenvoudig. Het vereist niet alleen grondige kennis van de wet- en regelgeving over welke ruimtelijke plannen wel of niet benodigd zijn voor een vraagstuk, maar de analist moet ook nog eens op de hoogte zijn van het IMRO, het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening. En dan moet de analist ook nog eens de technische formaten snappen die ruimtelijke plannen serveert. De Geodatashop Bestemmingsplannen Geopackage maakt het opvragen van alle relevante ruimtelijke plannen op een gewenste locatie gemakkelijk. Teken het gewenste gebied op de kaart en kies ‘Bestemmingsplannen’ uit de lijst van te bestellen informatieproducten. De geopackage die daarmee gedownload kan worden is in te lezen in alle gangbare GIS tools voor ruimtelijke analyses. Meer weten over de Bestemmingsplannen Geopackages van Geodatashop? Neem gerust contact op.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.