Antenneregister

Geografische locaties van de telecom antennes in Nederland, van GSM t/m 5G/LTE. Met hoogte van antenne-installatie. Zonder namen van telecom aanbieders.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 0,83 per stuk

 1,00 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Het Antenneregister is een landelijke registratie van alle telecom antennes in Nederland, ten behoeve van mobiel bellen en mobiel dataverkeer. Nederland heeft duizenden zendmasten staan waarin dergelijke telecom antennes zijn aangebracht, vaak meerdere per zendmast. De telecom aanbieders beheren de werking van deze antennes. De Rijksoverheid houdt toezicht op een goede gang van zaken. Dit doet het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Hiertoe heeft het Ministerie van EZ zelfs een speciale overheidsdienst opgezet, het “Antennebureau” in Groningen (www.antennebureau.nl). Het Antennebureau houdt onder meer een lijst bij van de locaties van alle telecom antennes in Nederland. De telecom providers zijn verplicht deze informatie meerdere keren per jaar aan te leveren bij het Antennebureau. Deze lijst heet het Antenneregister.

Het Antenneregister is als open data beschikbaar voor iedereen, in Excel formaat. Helaas is een Excel bestand niet automatisch toonbaar op een kaartbeeld in een tool voor Geografische Informatie (GIS-tool). SPOTinfo verwerkt de Excel van het register tot zogenoemde geografische data, zodat de locaties van alle antennes heel duidelijk in zicht komen op het kaartbeeld.

Het is een belangrijk tool voor de planning, installatie en het onderhoud van antennes. Het registreert de locatie, het type en de status van elke antenne, waardoor technici snel en efficiënt problemen kunnen opsporen en oplossen. Bovendien helpt het antenneregister bij het naleven van regelgeving en vergunningseisen, waardoor het veilig en legaal is om antennes te installeren en te gebruiken.

De SPOTinfo geodata geopackage van het Antenneregister bevat voor elke antenne het sitenummer (mastnummer), de telecom toepassing (GSM, UMTS, 4G of 5G), de antennehoogte in meters, de gemeente waarin de mast zich bevindt, en het (x,y) coördinaat van de mast waar de antenne te vinden is (op ongeveer 10 meter nauwkeurig). De naam van de telecom provider wordt niet beschikbaar gesteld door het Antennebureau.

Meer doen met het Antenneregister? Neem vooral contact op met Geodatashop.nl.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.