SPOTinfo Mozaïek

Per hectare 160 kenmerken: landgebruik; administratief; functioneel gebruik; infrastructuur; bebouwing (incl. WOZ, energielabels, populatie), demografie en reistijden. Zie separaat Definitiedocument.

Geopackage geodataset

Technische geodatasets met ruimtelijke informatie over een te selecteren gebied

Direct te gebruiken in je eigen GIS programma

Eenvoudig selecteren, afrekenen en downloaden

LET OP: de bestandsextensie is .gpkg

 70,00 per km²

 84,70 incl. BTW

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Waarom GEODATASHOP?

One-stop-shop voor al je geodata, locatie-rapportages en kaarten

De meest volledige rapportages over gebouwen, gebieden en percelen

Betaal alléén voor de locaties en informatieproducten die je zelf selecteert

Gemakkelijk afrekenen en direct downloaden

Voor ruimtelijke analyses die een wat groter gebied bestrijken, is het gewenst om snel bepaalde gebiedskenmerken met elkaar te kunnen vergelijken, zonder eerst lang te moeten zoeken naar de juiste databronnen daarvoor. Juist daarvoor biedt Geodatashop de SPOTinfo “gebiedskenmerken Mozaïek” datadienst: 160 gebiedskenmerken samengebracht in één datatabel met een resolutie van 100x100 meter (hectare), landsdekkend, elke maand actueel. Daarom wordt “gebiedskenmerken Mozaïek” ook wel een ‘hectare analysegrid’ genoemd. Zeer bruikbaar voor talloze business intelligence ambities.

In “gebiedskenmerken Mozaïek” zijn de kenmerken per hectare gegroepeerd in zeven clusters. Als eerste is aangegeven bij welke administratieve indeling een hectare hoort: buurt, wijk, woonplaats, gemeente, provincie, waterschap, veiligheidsregio, waterbedrijf, netbeheerder, en meer. Het tweede cluster beschrijft de fysieke gesteldheid van de hectare: hoeveel procent water, akkerland, grasland, braakliggend, zand, duin, heide, bomen, fruitkweken, of overig landgebruik; ook de maaiveldhoogte, de bodemdaling en de geomorfologie van de hectare zijn beschikbaar. Het derde cluster beschrijft het functionele gebruik van de hectare: is het bedrijventerrein, golfterrein, kassengebied, recreatie, militair gebied, nationaal park, luchtvaartterrein, sportterrein, en meer.

Het vierde cluster beschrijft de aanwezigheid van infrastructuur in de hectare: is er snelweg te vinden, provinciale weg, een vaarweg, spoor, hoogspanning, buisleidingen maar ook middenspanning. Daarnaast vermeldt dit cluster per hectare de aanwezigheid van ov-stations, parkeergarages, verkeerslichten en bushaltes. Het vijfde cluster is het grootste en beschrijft vele bouwkenmerken van die hectare, zoals het aantal adressen, het aantal panden, de totale vloeroppervlakte, de totale populatie(schatting) overdag, de aanwezigheid van bepaalde gebruiksfuncties, het gemiddeld energielabel, de gemiddelde WOZ waarde (van woningen), de bouwaard (vrijstaand, appartementen e.d.), maar ook de internationaal gestandaardiseerde FSI en GSI waarden die aangeven in hoeverre er nog gebouwd kan worden op die hectare.

Daarnaast geeft dit cluster aan of er bepaalde voorzieningen in gelegen zijn zoals een ziekenhuis, tankstation, autodealer, basisschool, kinderopvang, horeca, gebedshuizen, en natuurlijk ambulance, brandweer en politie. Het zesde cluster beschrijft de sociaal-demografische kenmerken van de hectare (voor zover bewoond), zoals de leeftijdsopbouw van de buurt, de leefbaarheidsscore van de hectare, de opbouw van de huishoudens, migratiebeeld, gehuwd/gescheiden, en de inkomensklasse. Het zevende cluster geeft reistijden weer van deze hectare naar twaalf voorzieningen zoals ziekenhuis, arts, apotheek, supermarkt, treinstation, snelwegoprit, kinderopvang, en meer. Dit cluster geeft ook de reistijden van ambulance, brandweer en politie naar deze hectare weer.

Geodatashop “gebiedskenmerken Mozaïek” maakt ruimtelijke business intelligence gemakkelijk. Hoe gebruik je “gebiedskenmerken Mozaïek”? Zoom in de webwinkel in op het gewenste gebied, teken zelf de gewenste begrenzing van het gebied, bestel en download de Geopackage, en gebruik die direct in je GIS of Business Intelligence tool. Geodatashop “gebiedskenmerken Mozaïek” is elke maand actueel. Meer weten over Geodatashop “gebiedskenmerken Mozaïek”? Neem gerust contact op.

* Het voorbehoud zoals beschreven op onze website over eventuele fouten of onvolkomenheden in de door ons gebruikte brondata-bestanden, geldt altijd.