Category Archives: Geodata

Wat is de bomen-dataset?

Laten we beginnen met een duidelijke definitie: de “bomen-dataset” bevat de geografische locaties van elke boomstam en boomkruin in Nederland.  Elke boom in een specifiek gebied, van straten tot wijken tot hele gemeenten wordt weergegeven. Deze dataset wordt regelmatig bijgewerkt met behulp van satellietbeelden en bevat waardevolle informatie over de locatie en grootte van elke boomkruin en stam.

De kracht van de bomen-dataset: Uw gids voor hittestress en meer

Vergroening en hittestress zijn twee belangrijke actuele maatschappelijke thema’s. Bewoners willen graag meer groen in hun buurt, niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar ook voor het reduceren van zogenoemde hittestress (warmteresidu ’s nachts). Tegelijkertijd willen architecten, aannemers, hulpdiensten en bewoners ook weten of er bomen zijn die bij een storm op een huis kunnen vallen. Kortom, zowel voor milieu als veiligheid is inzicht in de locaties van bomen van groot belang. Hiertoe biedt Geodatashop de ‘bomen-dataset’, een land dekkende dataset van alle bomen in Nederland, gebaseerd op satellietbeelden. Deze databron kan een belangrijk hulpmiddel zijn om te komen tot een groenere, gezondere en veiliger toekomst.

Wat kan de bomen-set voor u opleveren?

 1. Hittestress voorkomen: Een van de meest urgente uitdagingen waarmee steden wereldwijd worden geconfronteerd, is hittestress. Dit fenomeen, veroorzaakt door de stijgende temperaturen in stedelijke gebieden, kan vooral bij ouderen tot klachten leiden. De bomen-dataset biedt stadsplanners de mogelijkheid om gebieden met een hoog risico op hittestress te identificeren en strategieën voor groenvoorziening te ontwikkelen die dit effect helpen tegengaan.
 2. Boomkruinen evalueren: De grootte van de boomkruin is van cruciaal belang bij het bepalen van de hoeveelheid schaduw die een boom kan bieden. Een grotere boomkroon betekent meer schaduw, wat op zijn beurt de temperatuur in een gebied kan verlagen en de behoefte aan kunstmatige koeling kan verminderen. Met de bomen-set kunnen stadsplanners bomen identificeren met aanzienlijke kruinen en hun locaties optimaliseren om schaduw te maximaliseren.
 3. Milieuvriendelijke stadsplanning: Het toevoegen van meer groen aan stedelijke gebieden heeft tal van voordelen, waaronder het verminderen van de ecologische voetafdruk, het aantrekken van biodiversiteit en het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap. De bomen-set ondersteunt milieuvriendelijke stadsplanning door inzicht te bieden in de locaties waar nieuwe bomen kunnen worden geplant voor maximale impact.
 4. Visuele esthetiek: Naast hun functionele voordelen voegen bomen ook schoonheid toe aan onze omgeving. De bomen-set helpt stadsplanners bij het behouden en verbeteren van het visuele aspect van een stad door het identificeren van gebieden die kunnen profiteren van nieuwe aanplantingen. Hiervoor kan bijvoorbeeld ook de zonnepanelen geodataset worden gebruikt.

De bomen-dataset gebruiken in GIS-tools

Deze dataset wordt u aangeboden door een samenwerkingsverband van SPOT-info en NEO, twee bekende geodata partijen in Nederland die staan voor betrouwbaar ruimtelijk inzicht. De gegevens over de boomkruinen en boomstammen stellen zij beschikbaar als geopackage voor een door uzelf gedefinieerd gebied op de kaart. Met GIS-tools zijn deze ruimtelijke gegevens in samenhang te combineren in een zelf samengesteld kaartbeeld. Met deze gecombineerde gegevens kunt u vervolgens allerlei scenario-analyses uitvoeren. Raadpleeg uw eigen GIS-leverancier voor de mogelijkheden.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van de zonnepanelen geodataset en andere geodatasets, neem dan vandaag nog contact op met Geodatashop en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw projecten naar nieuwe hoogten te brengen. Samen kunnen we een duurzamere toekomst creëren.

Informatie over adres opvragen?

Vraag makkelijk de informatie op over elk adres in Nederland.

Bekijk alle rapporten
Rapporten op geodatashop om woning info opvragen

Geodata zonnepanelen voor meer inzicht

Wat maakt de zonnepanelen geodataset relevant voor uw project als bijvoorbeeld projectontwikkelaar, particulier of aannemer? Zonnepanelen zijn de ruggengraat van duurzame energieopwekking geworden. Steeds meer huizen en bedrijven stappen over op zonne-energie als een schone en kosteneffectieve bron van elektriciteit. Maar wist u dat u uw zonne-energieprojecten naar een hoger niveau kunt tillen met behulp van geografische gegevens? Dit is waar de “zonnepanelen geodata-set” in beeld komt, een krachtig instrument dat de planning en efficiëntie van zonne-energiesystemen kan transformeren. De zonnepanelen geodata-set is gebaseerd op satelliet-data. Deze satelliet-data worden om de 2 maanden bijgewerkt.

De energietransitie is in volle gang. Nederland heeft de ambitie uitgesproken om ‘aardgasvrij’ te worden. Alternatieve methoden en energiebronnen voor het kunnen voldoen aan de warmte- en energiebehoefte in woningen en bedrijfspanden worden onderzocht. Uiteraard speelt zonne-energie daarbij een belangrijke rol. Steeds meer huishoudens en bedrijven gaan over tot de aanschaf van zonnepanelen: Nederland heeft er inmiddels in totaal al vele tientallen miljoenen. Voor een toenemend aantal partijen wordt het dan ook van belang om de actuele locaties van zonnepanelen te kennen, onder andere om inzicht te krijgen in de ‘zonnepotentie’ van nieuwe en oude woningen.

Geodatashop biedt altijd de locaties van de zonnepanelen op elke gewenste locatie, elke twee maanden actueel. Krijg direct inzicht in waar zich in uw omgeving al zonnepanelen bevinden, inclusief het exacte aantal en de totale warmteopbrengst.

Wat is de zonnepanelen geodata-set?

Laten we beginnen met een duidelijke definitie: de “zonnepanelen geodata-set” is een geografische dataset die nauwkeurige informatie bevat over de aanwezigheid van locaties voor zonnepanelen én hun warmte- en energieopbrengst. Deze dataset is gebaseerd op satelliet-observaties en wordt elke twee maanden ververst. Hierdoor kunnen gerealiseerde en potentiële zonne-energieprojecten gemakkelijk worden geïdentificeerd en geoptimaliseerd. Met elk gangbaar GIS-pakket kunt u de zonnepanelen overzichtelijk weergeven, bijvoorbeeld met gele bolletjes.

Wat kan de zonnepanelen Geodata-set voor u opleveren?

 1. Optimale locatiekeuze: De “zonnepanelen geodata-set” biedt gedetailleerde kaartinformatie over alle zonnepanelen in uw geselecteerde omgeving. U hebt in een klap overzichtelijk op welke daken momenteel zonnepanelen liggen en wat het op levert (warmte- en energieopbrengst).
 2. Efficiënt energiebeheer: Met de gegevens uit de geodata-set kunt u het energiepotentieel van uw zonne-energiesysteem maximaliseren. Dit betekent dat u meer elektriciteit kunt genereren en kunt profiteren van lagere energiekosten.
 3. Milieuvriendelijke keuzes: Duurzaamheid is een cruciale factor in de hedendaagse wereld. De zonnepanelen geodata-set stelt u in staat om milieuvriendelijke beslissingen te nemen door zonne-energieprojecten te optimaliseren en groene energie te bevorderen.
 4. Rendabele investeringen: Het investeren in zonne-energie is een belangrijke beslissing. Met deze geodata-set krijgt u inzicht in de “zonnepanelen-vriendelijkheid” van de omgeving en kunt u de financiële haalbaarheid van uw projecten evalueren en weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.
 5. Groene stadsplanning: Voor stadsplanners biedt de zonnepanelen geodata-set inzichten om groene stadsontwikkeling te bevorderen. Dit omvat de integratie van zonne-energie in stadsplannen en de creatie van milieuvriendelijke stadsgebieden.

De voordelen van kadastrale kaarten en geodata-sets

De zonnepanelen geodata kunt u combineren met kadastrale kaarten en gebouwgegevens in alle gangbare geografische informatiesystemen (GIS). Kadastrale kaarten en gegevens bevatten waardevolle informatie over landgrenzen, percelen en eigendomsgegevens. Door de integratie van geodatasets zoals deze kunnen gemeentes, bedrijven en particulieren geavanceerde analyses uitvoeren en weloverwogen beslissingen nemen.

 1. Ruimtelijke analyse: Kadastrale kaarten en geodata-sets maken gedetailleerde ruimtelijke analyses mogelijk. Dit stelt planners in staat om de impact van projecten op het milieu en de gemeenschap te begrijpen en te beheren.
 2. Optimalisatie van middelen: Door geografische gegevens te gebruiken, kunnen middelen efficiënter worden toegewezen. Dit is van toepassing op zonne-energieprojecten, groenbeheer en tal van andere toepassingen.
 3. Stadsplanning: Kadastrale gegevens en geodatasets ondersteunen stadsplanners bij het ontwikkelen van duurzame en leefbare stedelijke gebieden. Ze spelen een sleutelrol bij het bevorderen van groenbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke stadsontwikkeling.

De zonnepanelen geoadata-set te gebruiken in GIS-tools

Deze zonnepanelen dataset wordt u aangeboden door een samenwerkingsverband van SPOT-info en NEO, twee bekende geodata partijen in Nederland die staan voor betrouwbaar ruimtelijk inzicht. De gegevens over zonnepanelen stellen zij beschikbaar als geopackage voor een door uzelf gedefinieerd gebied op de kaart. Met GIS-tools zijn deze ruimtelijke gegevens in samenhang te combineren in een zelf samengesteld kaartbeeld. Met deze gecombineerde gegevens kunt u vervolgens allerlei scenario-analyses uitvoeren. Raadpleeg uw eigen GIS-leverancier voor de mogelijkheden.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van de zonnepanelen geodata-set en andere geodata-sets, neem dan vandaag nog contact op met Geodatashop en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw projecten naar nieuwe hoogten te brengen. Samen kunnen we een duurzamere toekomst creëren.

Informatie over adres opvragen?

Vraag makkelijk de informatie op over elk adres in Nederland.

Bekijk alle rapporten
Rapporten op geodatashop om woning info opvragen

De sleutelrol van ruimtelijke plannen in de gebouwde omgeving

Ruimtelijke plannen in de gebouwde omgeving.

In de gebouwde omgeving zijn ruimtelijke plannen van groot belang, ze worden vaak geraadpleegd door makelaars, aannemers, vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars of overheidsinstanties. Dit komt doordat ruimtelijke plannen, en zeker de bestemmingsplannen, de richting en het beleid bepalen voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van een gebied. Ze fungeren als leidraad voor de inrichting van steden, wijken, buurten, dorpen en landschappen, en bevatten voorschriften en richtlijnen waaraan bouwprojecten en andere ruimtelijke initiatieven moeten voldoen.

Ons Bestemmingsplanrapport bevat veel informatie over de context van elke locatie, zoals Bestemmingsplannen, perceelbegrenzing, sociale demografie, en bereikbaarheid van voorzieningen, die van invloed zijn op aspecten zoals stedenbouw, architectuur, duurzaamheid, mobiliteit en sociale aspecten. Door een goed begrip van de ruimtelijke plannen kunnen projectontwikkelaars, overheidsinstellingen, architecten, aannemers, vastgoedadviseurs en andere stakeholders effectief inspelen op de uitdagingen en kansen van de gebouwde omgeving en bijdragen aan een optimaal ingerichte leefomgeving.

Kunnen ruimtelijke plannen invloed hebben op uw vastgoed?

Ruimtelijke plannen spelen een cruciale rol bij vastgoedontwikkeling. Ze bepalen de mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde locatie en hebben directe invloed op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van vastgoedprojecten. Bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, milieueisen en andere ruimtelijke randvoorwaarden zijn belangrijke aspecten die Makelaars en vastgoedadviseurs moeten overwegen bij het plannen en realiseren van projecten. Bestemmingsplannen kunnen de type en omvang van de bebouwing, de functie van het gebouw, de hoogte, de dichtheid, de parkeereisen en andere parameters bepalen. Het is essentieel voor vastgoedontwikkelaars om de geldende plannen zorgvuldig te bestuderen en te voldoen aan de voorschriften om succesvolle vastgoedontwikkeling projecten te realiseren die in overeenstemming zijn met de geldende ruimtelijke ordening.

Hoe krijgt u inzicht in de ruimtelijke plannen van uw omgeving of in de omgeving van uw vastgoed?

Ruimtelijke plannen, beter bekend als bestemmingsplannen zijn in Nederland in rapportvorm opvraagbaar. Geodatashop is een van de aanbieders. Geodatashop staat bekend om haar brede aanbod van rapporten met kadastrale gegevens. Wij raden u aan om het bestemmingsplannenrapport te raadplegen om een beter begrip te krijgen van de plannen in uw omgeving. Dit rapport geeft u een overzicht van alle geplande bestemmingsplannen in de geselecteerde omgeving. Ook krijgt u bij ieder ruimtelijk plan een link naar de volledige onderbouwing en informatievoorziening van het plan.

Informatie over adres opvragen?

Vraag makkelijk de informatie op over elk adres in Nederland.

Bekijk alle rapporten
Rapporten op geodatashop om woning info opvragen

Openbare laadpaal plaatsen

Plaatsing van openbare laadpalen: hoe gemeentes gebruik kunnen maken van de Elektranet Geodataset

Als het gaat om de groeiende behoefte aan elektrische voertuigen (EV’s), speelt de beschikbaarheid van de openbare laadpaal infrastructuur een cruciale rol. Gemeentes in heel Nederland zijn actief bezig met het uitbreiden van het netwerk van openbare laadpalen om de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen. Maar waar kunnen gemeentes het beste openbare laadpalen plaatsen en aansluiten? Geodatashop biedt op deze vraag het antwoord met de elektranet geodataset. In deze blog ontdek je hoe gemeentes deze dataset kunnen benutten om weloverwogen beslissingen te nemen en de groei van de elektrische mobiliteit te stimuleren.

Optimaliseer het plaatsen van openbare laadpalen met het Elektranet Geodataset

De elektranet geodataset van Geodatashop biedt gemeentes gedetailleerde informatie over het elektriciteitsnetwerk binnen hun jurisdictie en dus ook waar openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Deze dataset bevat locaties van transformatorstations, middenspanningsverbindingen en laagspanningsverbindingen. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen gemeentes een nauwkeurig beeld krijgen van de beschikbare infrastructuur en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.

De kracht van de Elektranet Geodataset: Verbetering van de locatieselectie voor openbare laadpalen

Met behulp van het Elektranet Geodataset kunnen gemeentes strategisch bepalen waar openbare laadpalen het meest effectief geplaatst kunnen worden. Door de gegevens over transformatorstations en verbindingen te combineren met informatie over de vraag naar laadpalen, zoals woonwijken, bedrijventerreinen en drukbezochte locaties, kunnen gemeentes locaties identificeren waar de behoefte aan laadinfrastructuur het grootst is. Dit helpt bij het optimaliseren van de laadpaalplaatsing en zorgt ervoor dat de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet. Bovendien kan met de bestemmingsplannen geodataset snel bekeken worden of de planning van een laadpaal op een locatie wel toegestaan is vanuit het bestemmingsplan

Er is meer vindbaar op Geodatashop.nl dan informatie over openbare laadpalen

Wanneer u de informatie over de openbare laadpalen in uw omgeving gevonden hebt biedt Geodatashop genoeg informatie om u te helpen tijdens uw werkzaamheden. Het aanbod is erg breed, van Kadastrale rapporten tot wandposters. Een voorbeeld van zo’n kadastraal rapport is het woningwaarderapport, deze geeft enorm veel informatie over uw WOZ-waarde. Bij Geodatashop vindt u alles voor uw kadastrale informatiebehoeften. Daarnaast bieden wij voor iedere gemeente een hoogst gedetailleerde gemeentekaart. Deze zijn ideaal voor gemeentebeheerders om direct een overzicht van de gemeente voor zich te hebben. Voor meer vragen over ons aanbod, neem contact met ons team op. Wij helpen u graag verder.

Informatie over adres opvragen?

Vraag makkelijk de informatie op over elk adres in Nederland.

Bekijk alle rapporten
Rapporten op geodatashop om woning info opvragen