Geodata

Toont alle 18 resultaten

Toont alle 18 resultaten

Mist u een rapport of informatie?

Geodata

Geodata onderbouwd inzicht in ruimtelijke objecten (bijv. gebouwen, wegen) en gebieden (buurten, woonplaatsen, projectontwikkelingsgebieden) vergt vaak complexe rekenanalyse in toepassingen voor Geografische informatie, de zogenoemde GIS-systemen. Daarvoor is GIS-data nodig over een variëteit aan onderwerpen: begroeid en onbegroeid terrein; wegen; infrastructurele kunstwerken; bebouwing; terreininrichting; straatmeubilair; snelste routeberekening, enzovoorts.

Het aanbod van Geodata

De overheid heeft dergelijke ruimtelijke informatie in het algemeen goed geregistreerd, maar georganiseerd in vele losse registraties die onderling moeilijk met elkaar in samenhang te brengen zijn. De juiste geodata vinden voor een specifiek gebied is tijdrovend en foutgevoelig. Geodatashop biedt een groeiend aanbod aan specifieke geodata sets over de genoemde thema’s in één keer bijeen. Dankzij ons slimme gebiedsselectietool, waarmee elk gewenst gebied met de vrije hand kan worden getekend, worden alleen kosten in rekening gebracht voor het gewenste gebied. Dit in tegenstelling tot registraties van de overheid, die je vaak gelijk voor heel Nederland moet downloaden.

Welke overheidsregistraties zijn als geodata te bestellen? Allereerst uiteraard de wettelijke basisregistraties zoals de BAG (adressen en gebouwen), de BRK (kadastrale percelen), de BGT (grootschalige topografie), de BRT (kleinschalige topografie) en de bestemmingsplannen. Maar ook themagerichte geodata zoals de telecom antennes, het elektranetwerk, de kinderopvang, de overheidslocaties, de rijksmonumenten en de publieksvoorzieningen zijn beschikbaar. Daarnaast biedt Geodatashop enkele speciaal verrijkte samengestelde datasets waarin veel gegevens uit bovenstaande registraties in de juiste context bijeen zijn gebracht: de SPOTinfo Vastgoed geodataset en de SPOTinfo Mozaïek geodataset, waarin 160 kenmerken voor elke hectare in Nederland te vinden zijn.

Hoe wordt geodata aangeleverd?

De bestelde Geodata komt beschikbaar als Geopackage, het standaardformaat voor geodata dat in alle gangbare GIS-tools te gebruiken is. In de toekomst zal het aanbod aan geodatasets verder worden uitgebreid. Ook is denkbaar dat in de toekomst stijlbestanden worden toegevoegd aan het aanbod zodat de geodata direct in herkenbare kleuren te gebruiken is op de kaart in het betreffende GIS-tool.
De Geodatashop geodata wordt ingewonnen uit de beste registraties van de overheid. Deze databronnen kunnen echter incidenteel zelf nog onjuiste gegevens bevatten. Daarom kan het gebeuren dat ook Geodatashop geodatasets nog af en toe een fout bevatten. Aan het gebruik van Geodatashop geodatasets kunnen geen rechten worden ontleend. Lees daarom altijd eerst de disclaimer op de laatste pagina van een Geodatashop rapport.